Forbrukslån

Forbrukslån er lånet som gir deg muligheten til å oppnå de målene du ønsker å oppnå. Det aller beste med forbrukslån er friheten lånet gir til deg som låntaker. Alle andre lån gir ikke den samme strukturerte friheten som dette lånet gir. Forbrukslån er et usikret lån. Grunnen til at lånet ikke sikres i noe er for å gi deg denne friheten som lånet ønsker å gi deg. Hadde lånet vært sikret kunne ikke lånet gi deg friheten, men lånet ville da heller gitt deg muligheten til å anskaffe spesifikke kjøpsobjekter i bytte mot sikkerhet.

Sikkerhet som vi alle vet er ofte pant, salgspant i biler eller pant på hus. Denne type sikkerhet krever mye tid og evalueringer. Når du kjøper hus leser du ofte en rapport fra en takstmann som sier litt om hva huset har vært og hvordan verdien på huset er. Tenkt deg det samme med et lån som du vil bruke på det du selv vil. Det vil aldri fungert da du ville bli sittende dag ut og dag inn i alt mulig salgs tullemøter og ikke vite hva som måtte gjøres.