Lån

Når vi diskuterer og ser på lån er det naturlig at vi snakker om kostnader. Det er veldig mange fordeler med lån og hvordan vi kan få lån. Disse kan vi ikke glemme. Det er en grunn til at vi tar opp lån og denne grunnen kan jo hvem som helst komme på. Vi søker om lån fordi vi ønsker å bruke pengene på noe. Hva dette noe er varierer jo fra person til person. Det kan være alt fra bruk på seg selv til bruk på familie eller helt fremmende mennesker.

Vi tror det er viktig at bruken av penger ikke alltid settes under lupen, men at pengebruk også tas inn i betraktningen for den enkelte selv og kun den enkelte. Det betyr selvfølgelig at banken eller andre som låner ut pengene må ha gode rutiner når de gjør vurderingene av sine kunder på en objektiv måte slik at de føler seg sikret når det kommer til tilbakebetaling. Ellers bør det ikke være viktig å vite hvem som har gjort hva med hvilke penger. Dette er en stygg uvane som bankene har opparbeidet seg over flere år med en gammel tankegang om at man skal ha innsyn i alt som foregår.

Kostnader i samfunnet

Når du tar opp et lån så må du betale for at du skal kunne låne penger. Det kommer en kostnad på alt som lånes her i livet med unntak av mer personlige og religiøse ting, selv om mange vil nok mene at også personlige og religiøse ting ofte koster penger da religiøse grupper ofte legger kostnader på sine medlemmer gjennom tiende eller andre former for innbetalinger slik at de religiøse operasjonene kan dekkes inn. Ingenting er gratis. Noen må betale for flotte kirker eller andre forsamlingssteder.

Rente og andre kostnader

Når du låner penger så må du som sagt betale for dette. Betalingen skjer igjennom rente og andre kostnader. Bankene legger en rente på alle lån. Det er helt normalt og helt vanlig. Når bankene i tillegg kommer med en ekstrakostnad eller flere, så skjer dette gjennom at bankene legger på andre kostnader som de mener har med lånet å gjøre, men som ikke styres av renten. Hvorfor banker ikke legger alle kostnader inn i renteberegningen er litt rart, men flere og flere banker starter nå med å bake alle kostnader inn i renten slik at det ikke kommer en liste med gebyrer og annet som kastes på deg som låntaker hver måned.

Renten er som sagt den største kostanden. Det er renten som styrer lånekostnaden din. Når renten ikke inkluderer alle kostnader får man fort et inntrykk om at banken prøver å få deg til å komme til dem fordi de har en lav rente, men så kommer det mer kostnader etterpå. Det er på en måte en falsk representasjon av dem som selskap og som institusjon. Dette er ikke bra og grunnen til at nå flere banker skygger bort fra dette.